Inschrijfformulier vrienden

___________________________________________________________________________________________________

Persoonlijke informatie

Jaarlijkse bijdrage (minimum € 25, Euroteken hoeft niet te worden ingevoerd)

Bankgegevens

  • Koorvereniging Bergen om incasso-opdrachten voor de jaarlijkse bijdrage, voor bestelde concertkaarten en voor activiteiten als films e.d., mits je daarvoor ingetekend hebt, naar je bank te sturen.
  • Je bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdracht van Koorvereniging Bergen.

De machtiging gaat in op het moment van ondertekenen. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Doorlopende machtiging SEPA-incasso
Naam incassant: Koorvereniging Bergen
Adres incassant: Westerweg 348
Postcode/woonplaats incassant: 1815 JM ALKMAAR
Land incassant: Nederland
Incassant-id: NL97 ZZZ 406 355 750000
Kenmerk machtiging: VriendenKVB