Visie

We willen een koor zijn waar:

  • Je met plezier heen gaat en lekker zingt.
  • We met elkaar proberen een of twee keer per jaar een mooi en kwalitatief goed concert te geven.
  • Iedereen zich realiseert een onderdeel te zijn van een groter geheel en bereid is om zich dienstbaar op te stellen zodat we optimaal gebruik kunnen maken van ieders talent.
  • Nieuwe leden zich welkom weten.
  • Het bestuur samen met de leden de organisatie van de concerten en alles wat erbij komt kijken op zich neemt.

We willen een koor zijn dat:

  • Zich verder wil ontwikkelen.
  • Mensen aantrekt die niet alleen lekker willen zingen, maar die ook de ambitie hebben om steeds beter te gaan zingen en daarin willen investeren. 
  • Bijdraagt aan de cultuur in Bergen.