Algemene Informatie Bestuur

 

Rozanne van Vliet
Voorzitter
(06) 295 713 64
Jitske Roodbergen
Secretaris
(072) 511 29 70
Jos Boekel
Penningmeester
(06) 188 98930
Rory Kraakman
Notulist
(06) 291 772 61
       

Overige contactpersonen:

Vrienden Vacature  
Public relations Bart Boersma Tel.(072) 581 86 98
Advertenties Annelies Schoonheim Tel.(072) 512 84 74
Podium en tribune Henk Schoonheim Tel.(072) 512 84 74
Programmaboekje Aline Seinen Tel.(072) 572 62 52
Webmaster Vacture  
Per 1 januari 2017 bedraagt de contributie € 17,50 per maand.
Aan het begin van elk kwartaal wordt via automatische incasso € 52,50 afgeschreven.
Bankrelatie: NL44 INGB 0003 0484 23 t.n.v. Koorvereniging Bergen NH
Informatie Koor: info@koorverenigingbergen.nl
Informatie Vrienden: vrienden@koorverenigingbergen.nl