Algemene Informatie Bestuur

Rozanne van Vliet
Voorzitter
Tel. (06) 295 713 64
Jitske Roodbergen
Secretaris
Tel. (072) 511 29 70
Jos Boekel
Penningmeester
Tel. (072) 507 13 03
Rory Kraakman
Notulist
Tel. (06) 291 772 61

Overige contactpersonen:

Vrienden Joanne Hofstra Tel.(06) 836 348 13
Public relations Bart Boersma Tel.(072) 581 86 98
Advertenties Annelies Schoonheim Tel.(072) 512 84 74
Kinderkoor Rozanne van Vliet Tel.(06) 295 713 64
Podium en tribune Henk Schoonheim Tel.(072) 512 84 74
Programmaboekje Aline Seinen Tel.(072) 572 62 52
Webmaster Iman François Tel.(072) 572 62 52
Per 1 januari 2017 bedraagt de contributie € 17,50 per maand.
Aan het begin van elk kwartaal wordt via automatische incasso € 52,50 afgeschreven.
Bankrelatie: NL44 INGB 0003 0484 23 t.n.v. Koorvereniging Bergen NH
Informatie Koor: info@koorverenigingbergen.nl
Informatie Vrienden: vrienden@koorverenigingbergen.nl